• Thành phần web

Thành phần web


THÀNH PHẦN WEB NÓI 1 CÃCH NÔM NA VÀ DỄ HIỂU:https://italianafarmacia24.it/

  • Tên miá»n: Tên miá»n chính là địa chỉ truy cập trang web trên gg, nó chính là địa chỉ kết nối bạn đến trang web của bạn Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng, tên miá»n được hình thành vá»›i cuối Ä‘uôi nhÆ°: .com/.net/.vn /.edu , và các Ä‘uôi này thì nó cÅ©ng sẽ có chi phí khác, hiện tại bên em Ä‘ang miá»…n phí cho khách hàng .com/.net, bên em Ä‘ang há»— trợ chi phí vì tên miá»n này là bên em mua vá» và tặng khách năm đầu, tên miá»n không ai có thể tá»± tạo ra được mà cần đăng ký mất phí để tạo. Má»—i tên miá»n chỉ được sá»­ dụng má»™t website, nếu tên miá»n khách hàng chá»n đã có ngÆ°á»i khác đăng ký thì tên miá»n đó không mua tiếp được nữa, trÆ°á»ng hợp tên miá»n khách mua được là tên miá»n chÆ°a được đăng ký bởi má»™t ai
    Hiện tại bên em Ä‘ang há»— trợ miá»…n phí tên miá»n .com/.net trong gói cho bên mình, vá»›i tên miá»n này anh mua riêng ngoài giá thị trÆ°á»ng thì có chi phí khoảng 300k – 350k
  • Hosting: hosting chính là dung lượng để lÆ°u trữ các dữ liệu web, được hiểu nhÆ° là khoảng không gian để chứ dữ liệu, tÆ°Æ¡ng tá»± không gian vậy dung lượng càng lá»›n thì sẽ lÆ°u trữ được càng nhiá»u hình ảnh thông tin, trong gói bên em Ä‘ang há»— trợ cho khách hàng hosting có dung lượng 3gb, vá»›i dung lượng này khách hàng có thể update khá nhiá»u sản phẩm và bài viết có thể lên đến 1000 sản phẩm nên khách sẽ không phải lo lắng vá» mức Ä‘á»™ load trang cÅ©ng nhÆ° là tải dữ liệu.
  • Webcode: webcode chính là các chức năng dữ liệu của website bao gồm các thông tin hình ảnh và các bản code của web, phần này bên em há»— trợ lên giao diện và đăng cho khách hàng các thông tin hình ảnh trong quá trình lên giao diện cho khách, phần này bên em làm website cho khách trÆ°á»›c mà không cần đặt cá»c. Hài lòng má»›i cần thanh toán để cài tên miá»n.

0886055166
0886055166